Regler for distriktsmesterskab i dressur 2022

Regler for distriktsmesterskaber i Distrikt 5 – 2022 Dressur

 

 

 

Generelle bestemmelser:

 1. Mesterskaberne er åbne for ryttere med dansk rytterlicens, som er medlem af en klub hørende under distriktet.
 2. Bestemmelserne baserer sig på DRF's nyeste reglement
 3. Mesterskaberne er åbne for ponyer/heste med dansk ID-Bevis. Udelukkelser se under de enkelte mesterskaber, DRF Fællesbestemmelser pkt. 97 samt DRF dressurreglement pkt. 97. Resultaterne tælles tilbage i indeværende år samt 2 foregående stævneår.
 4. Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har opnået placering ved C-stævner eller højere i 2 sværhedsgrader højere og/eller har deltaget i 3 sværhedsgrader højere end den klasse der rides ved mesterskabet. Eks. Hvis mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have været placeret i sværhedsgrad 4.
 5. Tilmelding (inkl. efteranmeldelse) skal ske senest mandag inden mesterskabet afvikles.
 6. Lodtrækning om startorden finder sted senest kl. 18.00 dagen før klassens start. Lodtrækning foregår i sekretariatet.
 7. Startrækkefølgen for holdmesterskaber, skal være klubben i hænde senest mandag inden stævnet. Udskiftning af rytter/hest, skal være inden lodtrækningen.
 8. Distriktet fastsætter hvert år minimumskravet til dotering i de enkelte DISM.
 9. Der skal i hvert DISM være dækken, rosetter, plaquette samt blomster til 1. pladsen/det vindende hold.
 10. Distriktet betaler udgiften af honorar til dommerne, dækken, plaquette . TD, doteringer, rosetter, og blomster betales af den arrangerende klub. Distriktet sørger for levering af dækkener, plaketter.
 11. Dressur: i tilfælde af ligeplacerede på 1. 2. eller 3. pladsen, vil det være hoveddommerens resultat på 2. dagen, som afgør placeringsrækkefølgen.
 12. Indskud:

         Dressur indv. Hest kr. 200.00

         Dressur indv. Pony 200.00

         Dressur hold hest/pony 700.00 pr. Hold

 1. Dotering:

         Dressur indv. Hest kr. 500/400/300,200,200

         Dressur indv. Pony kr. 500/400/300/200/200

         Dressur hold pony/hest kr. 1000/800/700

Indskud og dotering er arrangerende klubs anliggende iht. Ovenstående bestemmelser.


Distriktsmesterskab individuel dressur hest.

Mesterskabet afvikles over 2 dage i samme sværhedsgrad 1. dag rides MB0, 2. dag rides MB1 startberettigede er alle der har startet første afdeling. Den arrangerende klub uddeler rosetter på 1. dagen. Procentsummen med 3 decimaler fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet. Ved ligeplacering til 1. pladsen, vinder den ekvipage som har fået højest procent af hoveddommeren i 2. afdeling, derefter er de ligeplacerede. Antal placeringer udregnes ud fra det antal startende ekvipager 1. dag. Hver rytter må kun starte én hest på 2. dagen.

 

Distriktsmesterskab hold hest dressur

Mesterskabet afvikles i LA2/LA4. Mindst 3 ekvipager skal være godkendt (50%) for at holdet kan opnå placering. Hvis holdet kun har 3 ryttere, rider 2 ekvipager LA4

 

Distriktsmesterskab individuel dressur pony

Mesterskabet afvikles over 2 dage i samme sværhedsgrad. Startberettigede er alle der har startet første afdeling. Den arrangerende klub uddeler rosetter på 1. dagen. Procentsummen med 3 decimaler fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet. Ved ligeplacering til 1. pladsen, vinder den ekvipage som har fået højest procent af hoveddommeren i 2. afdeling, derefter er de ligeplacerede. Antal placeringer udregnes ud fra det antal startende ekvipager 1. dag. Hver rytter må kun starte én pony på 2. dagen.

Kat 3: 1 dag rides LB1, 2.dag rides LB2

Kat 2: 1 dag rides LA1, 2. dag rides LA2

Kat 1: 1 dag rides LA2, 2. dag rides LA4 

Mesterskabet afholdes særskilt, medmindre at andet aftales med distriktet.

 

Distriktsmesterskab hold dressur pony

Mesterskabet er åbent for alle 3 kategorier, hvor det er tilladt at sammensætte et hold af flere kategorier. Mesterskabet rides i LA1B og LA2B. Hvis holdet kun har 3 ryttere skal 2 rytter ride la2B.

 

HUSK OGSÅ AT LÆSE DRF's REGLEMENT - FÆLLESBESTEMMELSER

Du er her: Hjem Mesterskaber Regler for distriktsmesterskab i dressur 2022