Regler for distriktsmesterskaber i Distrikt 5 – Spring 

 

Generelle bestemmelser:

 1. Mesterskaberne er åbne for ryttere med dansk rytterlicens, som er medlem af en klub hørende under distriktet.
 2. Bestemmelserne baserer sig på DRFs nyeste reglement.
 3. Mesterskaberne er åbne for ponyer/heste med dansk ID-Bevis. Udelukkelser se under de enkelte mesterskaber, DRF Fællesbestemmelser pkt. 97 samt DRF Springreglement pkt. 97. Resultaterne tælles tilbage i indeværende år samt 2 foregående stævneår.
  1. Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har gennemført 2 sværhedsgrader højere ved C-stævner eller højere end den klasse der skal rides i ved mesterskabet. Hvis mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have gennemført sværhedsgrad 4.
  2. Lodtrækning om startorden finder sted senest kl. 18.00 dagen før klassens start. Lodtrækning foregår i sekretariatet.
 4. Bruttoholdliste for holdmesterskaber, skal være klubben i hænde senest mandag inden stævnet. Der kan i holdklasser udskiftes en ekvipage ud fra den bruttoholdliste den deltagende klub har tilmeldt, indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt. I holdmesterskaber bestemmer holdene selv den indbyrdes startorden på holdet om meddeler dette til sekretariatet, senest ved lodtrækning.
 5. Distriktet fastsætter hvert år minimumskravet til dotering i de enkelte DISM.
 6. Der skal i hvert DISM være dækken, rosetter, plaquette/æresbånd samt blomster til 1. pladsen/det vindende hold. Distriktet betaler tilskud dommerne, dækkener, plaquette/æresbånd. Rosetter og blomster betales af den arrangerende klub. Distriktet sørger for levering af dækkener, plaquette/åresbånd til stævnepladsen.
 7. Springning: Ved lige placerede, er der omspringning om 1. 2. og 3. pladsen
 8. Indskud:
  • Spring individuelt: Hest/pony kr. 200,00
  • Spring hold hest/pony kr. 500,00 pr. hold
 9. Dotering:
  • Spring hold for hest: kr. 1500/1200/900/600
  • Spring hold for pony: gaver som heste doteringer
  • Spring individuelt for hest: kr. 600/480/360
  • Spring Individuelt for pony: gaver som heste doteringer 

Indskud og dotering er arrangerende klubs anliggende iht. ovenstående bestemmelser. 

 

Distriktsmesterskab spring hest.

Mesterskabet afvikles i klasse LB** metode B12, Tempo 350/m/min, startorden i 2. omgang og evt. omspringning fastsættes således, at den ekvipage med flest fejl/længst tid i 1. omgang starter først, dernæst den ekvipage med næst flest fejl/ længst tid osv.

Distriktsmesterskab hold hest spring

Mesterskabet afvikles i LB*, metode B12 over 2 omgange, tempo 350 m/min. Hver rytter rider banen igennem vekselvis med 1 rytter fra hvert hold. Ekvipagerne rider samme rækkefølge i begge runder.

Distriktsmesterskab spring pony

Mesterskabet afholdes særskilt for kat I, II i klasse og kat III i LB** og er altså 3 separate klasser, ved mindre end 4 tilmeldte ekvipager ved efteranmeldelsesfristen, kan kat 3+2 eller kat 2+1 lægges sammen. Metode B12, tempo 300 m/min.

Distriktsmesterskab pony hold spring

Mesterskabet er åben for alle 3 kategorier hvor det er tilladt at sammensætte hold af flere kategorier. Mesterskabet afvikles i LB*over 2 omgange, som handikapspringning metode B12, tempo 300 m/min.

 

HUSK OGSÅ AT LÆSE DRF's REGLEMENT - FÆLLESBESTEMMELSER


20-06-2024