Regler for distriktsmesterskaber i Distrikt 5 – Dressur (opdateret 23-07-2024)

  

Generelle bestemmelser:

 1. Mesterskaberne er åbne for ryttere med dansk rytterlicens, som er medlem af en klub hørende under distriktet.
 2. Bestemmelserne baserer sig på DRF's nyeste reglement
 3. Mesterskaberne er åbne for ponyer/heste med dansk ID-Bevis. Udelukkelser se under de enkelte mesterskaber, DRF Fællesbestemmelser pkt. 97.1 samt DRF dressurreglement pkt. 97. Resultaterne tælles tilbage i indeværende år samt to foregående stævneår.
  1. Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har gennemført 2 sværdhedsgrad højere ved C-stævner eller højere end den klasse der skal rides i ved mesterskabet. Hvis mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have gennemført sværhedsgrad 4.
 4. Tilmelding (inkl. efteranmeldelse) skal ske senest mandag inden mesterskabet afvikles.
 5. Lodtrækning om startorden finder sted senest kl. 18.00 dagen før klassens start. Lodtrækning foregår i sekretariatet.
 6. Startrækkefølgen for holdmesterskaber, skal være klubben i hænde senest mandag inden stævnet. Udskiftning af rytter/hest, skal være inden lodtrækningen.
 7. Distriktet fastsætter hvert år minimumskravet til dotering i de enkelte DISM.
 8. Der skal i hvert DISM være dækken, rosetter, plaquette/æresbånd samt blomster til 1. pladsen/det vindende hold.
 9. Distriktet betaler tilskud på 2000 i hvert mesterskab, samt dækkerne og plaquette/æresbånd.
 10. Doteringer, rosetter, og blomster betales af den arrangerende klub. Distriktet sørger for levering af dækkener, plaketter/æresbånd.
 11. Dressur: i tilfælde af lige placerede på 1. 2. eller 3. pladsen, vil det være hoveddommerens resultat på 2. dagen, som af gør placerings rækkefølgen.
 12. Indskud:
  • Dressur individuelt for hest, Senior og U21: kr. 200,00
  • Dressur individuelt for pony: kr. 200,00
  • Dressur hold for hest/pony: kr. 500,00 pr. hold
 1. Dotering:
  • Dressur individuelt for hest, Senior og U21: kr. 600/480/360,240,200
  • Dressur individuelt for pony: gaver tilsvarende heste doteringer.
  • Dressur hold for hest: kr.1500/1200/900,600,500
  • Dressur hold for pony: gaver tilsvarende heste doteringer.

Indskud og dotering er arrangerende klubs anliggende iht. ovenstående bestemmelser.

 

Distriktsmesterskab individuel dressur hest, Senior og U21

Mesterskabet afvikles over 2 dage i samme sværhedsgrad. 

Senior: 1. dag rides MB0, 2. dag rides MB0.

U21: dag rides LA1, 2. dag rides LA2.

Startberettigede i 2. afdeling er alle der har startet første afdeling.

Den arrangerende klub uddeler rosetter på 1. dagen. Procentsummen med 3 decimaler fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet. Ved lige placering til 1. pladsen, vinder den ekvipage som har fået højest procent af hoveddommeren i 2. afdeling, derefter er de lige placerede.

Antal placeringer udregnes ud fra det antal startende ekvipager 1. dag. Hver rytter må kun starte én hest på 2. dagen.

 

Distriktsmesterskab hold hest dressur

Holdet skal bestå af 4 eller mindst 3 ekvipager. Mesterskabet afvikles i LA2/LA4. Mindst 3 ekvipager skal være godkendt (50%) for at holdet kan opnå placering. 2 ekvipager rider La2 og 2 la4, Hvis holdet kun har 3 ryttere, rider 2 ekvipager LA4

 

Distriktsmesterskab individuel dressur pony

Mesterskabet afvikles over 2 dage i samme sværhedsgrad. Startberettigede i 2. afdeling er alle der har startet første afdeling. Den arrangerende klub uddeler rosetter på 1. dagen. Procentsummen med 3 decimaler fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet. Ved lige placering til 1. pladsen, vinder den ekvipage som har fået højest procent af hoveddommeren i 2. afdeling, derefter er de lige placerede. Antal placeringer udregnes ud fra det antal startende ekvipager 1. dag. Hver rytter må kun starte én pony på 2. dagen.

 • Kat 3: 1 dag rides LB1, 2.dag rides LB1
 • Kat 2: 1 dag rides LA1, 2. dag rides LA1
 • Kat 1: 1 dag rides LA2, 2. dag rides LA2 

Mesterskabet afholdes særskilt, medmindre andet aftales med distriktet.

 

Distriktsmesterskab hold dressur pony

Mesterskabet er åbent for alle 3 kategorier, hvor det er tilladt at sammensætte et hold af flere kategorier.

Et hold består af 3 ryttere på 3 ponyer eller 4 ryttere på 4 ponyer. Ingen rytter må starte på mere end ét hold. Består holdet af tre ekvipager rides der LB3B, LA1B og LA2B.  Består det af fire ekvipager rides der LB3B, LA1B og 2 x LA2B.

 

HUSK OGSÅ AT LÆSE DRF’s DRESSUR REGLEMENT OG FÆLLESBESTEMMELSER